Předprodej vstupenek

Příští akce 6.11.2021

Vstupné platí všichni od 16 do 65 let. Ostatní zdarma.
Po dobu trvání protiepidemiologických opatření je počet vstupenek v jednotlivých cenových kategoriích omezen.

Protiepidemiologická opatření
Vstup na akci podle nových Covid pravidel platných od 1.11.2021
– návštěvníci i vystavovatelé se prokáží při vstupu příslušným dokladem (certifikát o očkování, platný PCR test ne starší než 72 hodin, POC antigenní test ne starší než 24 hodin, certifikát nebo SMS zpráva potvrzující prodělání nemoci v období 180 dnů). Preferenčně doporučujeme použití aplikace Tečka.
– samotesty jsou možné, ale z logistických důvodů je nedoporučujeme, protože návštěvníci je musí absolvovat před naším personálem a bude docházet k dlouhým časovým prodlevám před vstupem na akci

NEBO

Stáhněte si potvrzení o bezinfekčnosti a přineste s sebou na akci společně s vaší vstupenkou.

Odkazy na jednotlivé vstupenky vám přijdou emailem. Pokud email nepřijde, zkontrolujte, zda jste vaši emailovou adresu zadali správně.

Nejdou vám stažené soubory se vstupenkou otevřít? Soubory jsou ve formátu PDF, k jejichž otevření je třeba Adobe Acrobat Reader. Stáhnout si ho můžete pro iOS, Android i Microsoft.