Předprodej vstupenek

Vstupné platí všichni od 16 do 65 let

Přednostní vstupenky jsou v prodeji vždy od 10:00 v den po předchozí akci.